Настройка FreeSWITCH за NAT (behind NAT)

FreeSWITCH за NAT

Oleksandr Usov